Archiwa tagu: ślimaki

Mięczaki (Mollusca) – typ zwierząt do których należą trzy główne gromady: ślimaki, małże oraz głowonogi. Liczba żyjących gatunków oscyluje na poziomie 130 tysięcy osobników. W zdecydowanej większości zamieszkują środowisko wodne, za wyjątkiem niektórych ślimaków (płucodysznych).


Wyróżniają się bardzo dużym zróżnicowaniem zarówno pod kątem budowy jak i wielkości ciała.

Mięczaki posiadają stosunkowo miękkie ciało, zbudowane z głowy (za wyjątkiem małż, u których nastąpiła jej redukcja), nogę oraz wór trzewiowy okryty płaszczem. Płaszcz posiada umiejętność wytworzenia struktur mineralno-organicznych (muszli), zbudowanych z węglanu wapnia i substancji organicznej (konchioliny). Muszla pełni funkcję przede wszystkim ochronną, gdyż w momencie zagrożenia zwierzę może się w niej schować przed napastnikiem. Mięczaki należą do zwierząt dwubocznie symetrycznych. Wyjątek stanowią ślimaki, które w wyniku torsji, czyli obrotu worka trzewiowego w stosunku do nogi i głowy o 180°, utraciły tą symetrię.

Oprócz płaszcza, drugą i tak naprawdę ostatnią wspólną cechą mięczaków jest leżąca w gardzielu tarka (zredukowana u ślimaków i zanikła u małż), zbudowana z szeregu powtarzanych, poprzecznych zębów opatrzonych guzkami, służąca do pobierania i rozdrabniania jedzenia.

Układ oddechowy stanowią skrzela, a u ślimaków lądowych płucodysznych – płuca

Mięczaki są zwierzętami, które rozmnażają się wyłącznie płciowo.

Do najbardziej inteligentnych mięczaków zalicza się głowonogi, gdyż mają wysoko uorganizowany układ nerwowy i narządy wzroku.

W Polsce, w warunkach naturalnych występuje około 230 gatunków mięczaków.