Archiwa tagu: choroby węży

W przypadku węży najczęściej spotykane choroby związane są z zakażeniem bakteriami. Jednak ciekawostką jest fakt, iż większość chorób pochodzi z ich flory bakteryjnej. Atakuje ona węża w chwili kiedy narażony jest na stres lub pojawiają się osłabienia organizmu.
Chorobą, która w znacznym stopniu swojego występowania kończy się śmiercią węża jest posocznica. Najczęstszym powodem pojawienia się choroby jest powstały uraz zwierzęcia lub owrzodzenie skóry. Niekiedy również sam stres może wywołać posocznicę. Wąż, który zachorował ma problemy z oddychaniem, pojawiają się również konwulsję oraz problemy z ruchem. Zdarzają się również wybroczyny znajdujące się w okolicach strony brzusznej.
Inną częstą chorobą jest wrzodziejące zapalenie skóry. Pojawia się ono przeważnie u osobników, które trzymane są w złych warunkach pozwalających na swobodny rozwój pleśni czy bakterii. Ta choroba nieodpowiednio leczona przekształca się w posocznicę. W rozpoznawaniu tej choroby zwraca się uwagę na pojawienie się zaczerwienienia skóry, pojawienie się ran czy wysięku na obszarze ciała.

Kolejną chorobą węży są ropnie – powstające w następstwie złych warunków trzymania zwierzęcia lub na skutek nieleczenia ran. Ropnie powinny zostać usunięte, jednakże z jednoczesnym podaniem antybiotyki w przypadku pojawienia się dużych ropni.

Bardzo częstą chorobą jest także zapalenie płuc. Przede wszystkim brak odpowiedniej temperatury czy nieodżywienie wpływa na jej występowanie. Choroba ta objawia się poprzez problemy z oddychaniem na skutek czego wąż oddycha przez jamę ustną oraz towarzyszy temu wyciek z nosa.

Diagnozowaną wśród węży choroba jest również zakaźne zapalenie jamy ustnej. W momencie pojawienia się choroby u węża można zaobserwować wybroczyny na błonie śluzowej jamy ustnej. W dalszych etapach choroby pojawia się serowaty nalot na dziąsłach. Nieleczony stan może wpływać na przerzucenie się choroby również na szczękę oraz żuchwę. W postaci mocno zaawansowanej choroba przerzuca się również na drogi oddechowe oraz przewód pokarmowy. W przypadku tej choroby oprócz zastosowania antybiotyków wykorzystuje się również interwencję chirurgiczną.

Zapalenie kręgosłupa jest chorobą, która w zdecydowanej większości przypadków kończy się śmiercią. Poprzez wystąpienie resorpcji osteoklastów dochodzi do zagęszczania kości co wpływa na osłabienie ich twardości. Rozpoznanie możliwe jest jedynie w przypadku wykonania biopsji lub w momencie wykonania posiewu krwi węża.