Archiwa tagu: choroby płazy

Jedną ze spotykanych chorób u płazów jest występowanie pleśniawek oraz grzybic. Ich pochodzenie uzależnione jest od pasożytniczych grzybów.  Taka choroba pojawia się najczęściej w przypadku płazów, których funkcjonowanie odbywa się przeważnie w wodzie lub które przebywają w dużej wilgotności.

Pojawienie się pleśniawek uzależnione jest od zbyt niskiej temperatury lub braku utrzymywania odpowiedniej higieny.  Grzyby występujące w wodzie najczęściej mają negatywny wpływ na skórę płazów oraz objawiają się poprzez występowanie białych nalotów której czasem towarzyszy pojawienie się meszku.

W przypadku zaobserwowania  u płaza objawów grzybicy należy odizolować go od innych  oraz zwiększyć temperaturę wody o 4 stopnie C.  Dodatkowo do wody winno dodać się odpowiedni środek akwarystyczny zawierający w składzie akryflawinę  lub błękit metylowy.

Inną spotykaną u płazów chorobą są pasożyty wewnętrzne – najczęściej występującymi są nicienie lub pierwotniaki. Do zarażenia wśród płazów może dojść poprzez nieodpowiedni pokarm lub utrzymywanie brudnej ściółki.

Sposobem na wykrycie jest kontrolowanie kału płaza.  Badanie tego typu wykonywane jest u weterynarza.  Leczenie tego typu choroby nie jest proste – na początku należy zdezynfekować zbiornik a zwierzę chore przenieść do zbiornika kwarantannowego.  Leczenie uzależnione jest od rodzaju pasożyta jaki został wykryty u płaza.

U płazów występują również uszkodzenia skóry. Takie uszkodzenia pojawiają sie na skutek niewłaściwego zastosowania podłoża, a  w przypadku środowiska wilgotnego pojawiające się rany niesamowicie ciężko się goją.  Chore zwierzę należy przenieść do miejsca o sterylnym podłożu  i wprowadzić kontrolę roztworem rivanolu.

Płazom zdarza się również wypadanie kloaki – wywołane poprzez niemożność wydalania kału. Najczęstszym powodem pojawienia się takiego problemu jest stosowanie zbyt twardego pokarmu.

W przypadku hodowania dużego płaza niekiedy można spróbować samego wsunąć kloakę zwierzęciu stosując masaż odbytu wilgotną ręką.  W przypadku braku występowania efektów masażu należy poddać  płaza zabiegowi operacyjnemu.

W przypadku kiedy płaz nie  posiada odpowiedniej ilości wapnia w swoim kośćcu dochodzi do pojawienia się krzywicy.  Występuje kiedy w organizmie zwierzęcia brakuje witaminy D3. Poprzez brak stosowania odpowiedniej diety, probiotyków oraz właściwego oświetlenia zwierze może zachorować na krzywicę.  Choroba pojawia się przeważnie u osobników będących w fazie wzrostu. Objawami choroby są przede wszystkim niewłaściwe ukształtowane kończyny oraz miękka żuchwa skierowana do dołu.  Sposobem na uniknięcie choroby jest podawanie płazów odpowiednich preparatów mineralno-wapniowych.  Choroby nie można leczyć na własną rękę.