Rozmnażanie

Rozmnażanie ssaków:

 

 

Ssaki są rozdzielnopłciowe. U samców występują parzyste jądra, nasieniowody oraz prącie służące do kopulacji.  U samic układ rozrodczy zbudowany jest z parzystych jajników i jajowodów, macicy oraz pochwy. W przypadków stekowców oraz torbaczy występują podwójne macice. Zapłodnienie odbywa się wewnętrznie poprzez połączenie plemnika z komórką jajową. Większość ssaków wymaga rozwijania się w łożysku. Dzięki niemu zarodek pozyskuje krwiobiegu matki substancje odżywcze i tlen, a i również oddaje szkodliwe produkty przemiany materii. Większość ssaków jest żyworodna. Wyjątkiem są stekowce, które są jajorodne. Jak już wspominano wszystkie małe ssaki odżywiają się mlekiem matki. Stekowce zlizują mleko z brzucha matki, inne gatunki ssą brodawki sutkowe.  U ssaków widoczny jest dymorfizm płciowy. Samce są większe od samic. Ssaki przystępują do rozrodu cyklicznie,  raz lub kilka razy do roku.