Wrocław

Ogród zoologiczny we Wrocławiu

 

Zoo we Wrocławiu znajduje się na ulicy Wróblewskiego 1-5. Misją wrocławskiego ogrodu zoologicznego  jest zachowanie różnorodności biologicznej w trosce o pełnowartościowy rozwój przyszłych pokoleń.

 Pełnią rolę ambasadora zwierząt w świecie ludzi, angażując się w ochronę przyrody począwszy od hodowli „ex situ” gatunków zagrożonych poprzez badania naukowe, propagowanie idei proekologicznych, po ochronę „in situ” i reintrodukcję rozmnożonych osobników  do ich środowiska naturalnego.

Ogród stawia na edukację, gdyż jedynie pełna świadomość społeczeństwa może zaowocować działaniem na rzecz gatunków  zagrożonych wyginięciem. Zoo stara się zapewnić  podopiecznym warunki hodowli jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Przejawem tych dążeń są ciągłe zmiany w infrastrukturze ogrodu i modernizacja wybiegów.

Motto Zoo we Wrocławiu:
Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań.

 

Godziny otwarcia:
* Ogród ZOO:    9:00 – 17:00
* Afrykarium:    10:30 – 18:00 (poniedziałek), 9:00 – 18:00 (wtorek-piątek), 9:00 – 19:00 (weekendy i święta)

Ceny biletów:
Bilety indywidualne:
* normalny – 40 zł/os.
* ulgowy – 35 zł/os.
* studencki – 30 zł/os.

Bilety grupowe:
* rodzinny – 120 zł/os.   (2 dorosłych + maksymalnie 3 dzieci)
* normalny – 30 zł/os.
* ulgowy – 20 zł/os.

Pozostałe bilety:
* rodzinne poniedziałki – 80 zł/os.  (2 dorosłych + maksymalnie 3 dzieci)* studenckie środy  – 20 zł/os. (w każdą środę bilet ulgowy dla studentów)
* w czwartki – 10 zł/os.  (bilet ulgowy dla emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów)

Bilety wstępu są do nabycia w kasach oraz w automatach.

W kasach przyjmowana jest  płatność gotówką oraz kartami (poza American Express), w automatach przy kasach głównych możliwa jest płatność gotówką (banknoty do 100 zł) oraz kartami płatniczymi, w automatach przy kładce dla pieszych tylko kartami płatniczymi.Pamiętaj by wyjąć z podajnika automatu zarówno paragon jak i bilety.

Dzieci do ukończenia 3. roku życia oraz osoby, które ukończyły 75 lat mają wstęp bezpłatny.

Bilety ulgowe przysługują:

 • dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat
 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia
 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności
 • emerytom i rencistom
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej oraz ich opiekunom

Ulgowe Karty Roczne przysługują:

 • dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat
 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia
 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności
 • emerytom i rencistom
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej
 • studenci do ukończenia 26. roku życia (karta traci ważność w dniu 26. urodzin bez względu na datę zakupu)

 Warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.

Bilet rodzinny

Do skorzystania z biletu rodzinnego uprawnione są dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej oraz osobom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 roku życia jak i  osobom studiującym do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta – podopiecznego).

Bilet studencki

Przysługuje studentom  szkół wyższych do ukończenia 26. rok życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Bilety grupowe

przysługują grupom liczącym 10 lub więcej osób. W przypadku grup zorganizowanych 1 opiekunowi w przeliczeniu na każde 10 osób przysługuje prawo do wstępu bezpłatnego (10+1). Przewodnik jest traktowany jak opiekun grupy. Na przykład: w przypadku grupy liczącej 33 osoby – 30 podopiecznych i 3 opiekunów, wstęp dla tychże 3 opiekunów jest bezpłatny, każda kolejna osoba (opiekun, pilot, kierowca) ma prawo do zakupu biletu w cenie biletu grupowego.

 • Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać ZOO tylko pod opieką dorosłych.
 • Psów na teren ogrodu zoologicznego wprowadzać nie wolno.
 • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ZOO udostępnionym przed wejściem na teren ogrodu.