Płock

 

Ogród zoologiczny w Płocku

 

Ogród zoologiczny w Płocku położony jest  na unikalnym, bardzo malowniczym obszarze, ogólnodostępnym do aktywnej rekreacji mieszkańców Płocka, a także województwa mazowieckiego. Naturalne środowisko wysokiej skarpy wiślanej stwarza pozytywne warunki dla hodowli dzikich zwierząt, w tym gatunków najrzadszych, prezentowanych w nielicznych ogrodach zoologicznych.

Zoo aktualnie hodujemy ponad 300 gatunków zwierząt, w tym wiele okazów cennych i rzadko spotykanych w innych ogrodach zoologicznych. Wiele z nich otrzymują w ramach programów hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem i przynależności do Europejskiego Związku Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).
Na terenie ogrodu prowadzony jest również szereg różnego rodzaju zajęć dydaktycznych.

Godziny otwarcia:
Ogród Zoologiczny w Płocku otwarty jest przez cały rok, nawet w niedziele i święta.
Styczeń-Luty     9:00-16:00     Kasa 9:00-15:00
Marzec     9:00-17:00     Kasa 9:00-16:00
Kwiecień     9:00-18:00     Kasa 9:00-17:00
Maj-Sierpień     9:00-19:00     Kasa 9:00-18:00
Wrzesień     9:00-18:00     Kasa 9:00-17:00
Październik     9:00-17:00     Kasa 9:00-16:00
Listopad-Grudzień     9:00-16:00     Kasa 9:00-15:00

Godziny otwarcia MINI-ZOO:
Styczeń-Luty     nieczynne
Marzec     10:00-16:00
Kwiecień     10:00-17:00
Maj-Sierpień     10:00-18:00
Wrzesień     10:00-17:00
Październik     10:00-16:00
Listopad     10:00-15:00
Grudzień     nieczynne

Ceny biletów:
ulgowy: 8 zł
normalny: 10 zł
bilet zbiorowy dla dzieci i młodzieży (min. 10 os z opiekunem): 7 zł
bilet roczny na okaziciel: 60 zł
porcja karmy w Mini-ZOO: 2 zł
wypożyczenie wózka dla dzieci: 8 zł

Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
1. dzieci po ukończeniu 4 lat
2. uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych i dziennych szkół policealnych
3. studenci studiów dziennych do ukończenia 26 roku życia
4. emeryci i renciści
5. inwalidzi

Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
1. dzieci do ukończenia 4 lat
2. nauczyciele i opiekunowie grup uczniowskich złożonych z co najmniej 10 osób
(1 nauczyciel lub opiekun na 10 podopiecznych)
3. osoby do lat 24, uczęszczająca do szkół specjalnych wraz z towarzyszącymi im opiekunami
4. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
5. zorganizowane grupy podopiecznych z: Domów Dziecka, Domów Opieki, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego.