Opole

Ogród zoologiczny w Opolu

Ogród Zoologiczny Opole powstał w latach 30-tych dwudziestego wieku na terenie parku zlokalizowanego na Wyspie Bolko, którego prywatny fragment zajmujący około 1 hektar został przekształcony w zwierzyniec. W  roku 1936, ze względu na ogromną popularność tego miejsca, ówczesne władze  udostępniły ZOO publiczności, jednocześnie pokrywając koszty  jego utrzymania. W czasie II Wojny Światowej większość zwierząt została wywieziona do Niemiec, a zniszczenia spowodowały likwidację obiektu. Dopiero w 1952 r. został założony  Komitet Odbudowy Zwierzyńca w Opolu, którego staraniem 22 lipca 1953 roku Ogród został ponownie otwarty zajmując obszar 2,4 ha. Wybiegi i klatki budowano w czynie społecznym, a kolekcję krajowych zwierząt wzbogacano o rzadkie i egzotyczne gatunki. Wielkim sukcesem okazał się pierwszy w kraju przychówek niedźwiedzi himalajskich i walabii Benetta.
W 1980 roku powierzchnia  ZOO została zwiększona do 19 ha, co było impulsem do dalszej rozbudowy, prowadzonej jednak w sposób mało spektakularny  i tani gdyż przypadła na okres kryzysu.
W 1996 roku narodziła się nowa koncepcja modernizacji ZOO, która zakładała, że  zwierzęta z danych kontynentów mają być eksponowane na jednym obszarze ogrodu zoologicznego, w tak zwanych krainach zoogeograficznych.
W 1997 roku nastąpiło wielkie zagrożenie pod postacią likwidacji ogrodu, a to wszystko za sprawą wielkiej powodzi, która całkowicie zniszczyła jego tereny i obiekty.
W 1998 roku ZOO odradza się do życia po raz trzeci. Powoli, krok po kroku oddawane są kolejne obiekty, budowane według nowej koncepcji. Przebudowywana zostaje również kolekcja zwierząt. Po raz pierwszy do Ogrodu w  Opolu zostają sprowadzone, żyrafy, pandy rude, nosorożce, mrówkojady oraz różne gatunki małp i małpiatek. Specjalizacją ZOO staje się hodowla lemurów,  pazurkowców  i zwierząt kopytnych. W 2002 roku powstaje żyrafiarnia, w 2005 – wybieg goryli, a w 2007 – basen z jedynymi w Polsce uchatkami kalifornijskimi. W 2011 roku zostaje oddany pawilon płazów – najbardziej zagrożonej wyginięciem gromady kręgowców, oraz nowa żyrafiarnia, gdyż świetnie rozmnażającego się stada żyraf stary obiekt już nie jest w stanie pomieścić.

Godziny otwarcia:
Zoo otwarte jest przez cały rok.
* od 1 maja   10:00 – 18:00
* od 1 października   9:00 – 16:00
* od 1 grudnia  9:00 – 15:00
* od 1 marca   9:00 – 16:00

Ceny biletów:
* bilet normalny -15 zł
* bilet ulgowy -10 zł
* roczny bilet wstępu -100 zł  (ulgowy 60 zł)
* posiadacz karty „OPOLSKA RODZINA” – 1 zł
* bilet w ramach programu promocyjnego „Odkryj Opole”:
normalny – 12 zł
ulgowy – 8 zł

Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnieni są:
1. Dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, studenci  nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
3. Emeryci, renciści
Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnieni są:
1. Dzieci do lat 3;
2. Pracownicy ogrodów zoologicznych;
3. Dzieci i młodzież do lat 18 objęci kształceniem specjalnym, wraz z  towarzyszącymi im opiekunami;
4. Osoby powyżej 18 roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunami;
5. Jeden opiekun (przewodnik), przypadajacy na każde 10 osób w przypadku grup uczniowskich
6. Zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych.

W KASACH WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ TYLKO GOTÓWKĄ ! ZA POMOCĄ KART BANKOWYCH BILETY MOŻNA NABYĆ W BILETOMATACH PRZED WEJŚCIEM DO ZOO