Kraków

 Ogród zoologiczny w Krakowie


Historia:

Pierwsze archiwalne wzmianki dotyczące dzikich zwierząt hodowanych w Krakowie pochodzą z 1406 roku, kiedy to sprowadzono parę lwów z Florencji.

Pierwszym ZOO w Krakowie był mały zwierzyniec, który powstał w 1895 roku w Parku Krakowskim. Po kilku latach został zlikwidowany.

Zanim powstało Krakowskie ZOO w Lesie Wolskim, od roku 1926 istniała tu tzw. Bażantarnia. Zgodnie z nazwą, była to hodowla bażantów, przy której jakiś czas trzymano także inne zwierzęta.

Idea utworzenia ogrodu zoologicznego zrodziła się w 1927 roku. Miejsce pod przyszłe ZOO wybrano na polanie w środkowej części Lasu Wolskiego, na wzniesieniu /345 m n.p.m./. W roku następnym przygotowano teren, zbudowano klatki i woliery, w których umieszczono pierwszych skrzydlatych i czworonożnych mieszkańców.Ogród Zoologiczny otwarto uroczyście 6 lipca 1929 roku. W dniu otwarcia zwierzostan liczył 94 sztuki ssaków, 98 sztuk ptaków i 12 sztuk gadów. Były to głównie zwierzęta fauny rodzimej, ale eksponowano również okazy tak egzotyczne jak małpy. Od początku założenia ogrodu bardzo załużony dla jego rozwoju był Antoni Koziarz, który pełnił funkcję kierownika ZOO do roku 1966.W czasie 11 wojny światowej Krakowskie ZOO znajdowało się pod administracją niemiecką. Niektóre zwierzęta zostały przetransportowane do niemieckich ogrodów. Sześć dorosłych żubrów, które wywieziono z Lasu Wolskiego zginęło w czasie bombardowania w Berlińskim ZOO.W 1963 roku utworzono samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Miejski Park i Ogród Zoologiczny. Rozpoczął się okres rozbudowy i przebudowy ZOO. W roku 1975 obszar ogrodu powiększono do 15 ha. Stanowisko dyrektora objął dr Józef Skotnicki, który rozpoczął proces modernizacji wybiegów, klat i schronów dla zwierząt. Obecnie ZOO w Krakowie jest średniej wielkości ogrodem europejskim, znanym na całym świecie, uczestniczącym aktywnie w międzynarodowych programach hodowlanych.

Godziny otwarcia:
Kasa ZOO czynna jest codziennie-również w niedziele i święta od godziny 9.00 do 16.00. Zwiedzanie do 17.00.

Ceny biletów:
* bilet normalny -18 zł
* bilet ulgowy -10 zł
(bilet ulgowy przysługuje dzieciom od lat trzech, uczniom, studentom, emerytom i rencistom)
* roczny bilet wstępu -200 zł
* dzieci do lat 3 wstęp wolny

W kasie ZOO istnieje możliwość zakupu biletów za pomocą kart płatniczych. W tygodniu: od poniedziałku do piątku istnieje możliwość dojazdu na parking niestrzezony przy głównej bramie ZOO, po uiszczeniu opłaty za wjazd na teren Lasu Wolskiego:
* wjazd samochodu osobowego -15 zł
* wjazd oznakowanego samochodu inwalidy -5 zł
* wjazd mikrobusu -30 zł-wjazd autokaru -50 zł

W sobotę i dni świąteczne obowiązuje zakaz wjazdu do Lasu Wolskiego. Pojazdy należy pozostawić na parkingu oddalonym od ZOO o ok.1 km (koszt 15 zł); dojście do ZOO ścieżką spacerową pod górę przez las, dojazd busem lub autobusem MPK.Osoby niepełnosprawne, podróżujące oznakowanymi samochodami mają możliwość wjazdu na parking bezpośrednio przy ZOO przez cały tydzień.

Godziny karmienia niektórych zwierząt:
Słonie -w sezonie 11.00 i 13.00, poza sezonem (późną jesienią i zimą)13.00 (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
Uchatki patagońskie 10.00 i 14.00 (za wyjątkiem piątku)