Terrarium

Terrarium:  
W organizacji terrarium dla skorupiaków największe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie kryjówek. Najlepszym rozwiązaniem jest  stworzenie jak największej liczby kryjówek zarówno w części wodnej jak i lądowej. W wodzie kryjówka powinna być minimum trzykrotnie większa od kraba.  Jest to potrzebne ze względu na fakt, iż w nich skorupiaki bardzo często zrzucają swoje pancerze.  Skorupiaki nie potrzebują wymyślnych kryjówek – można budować je z kamieni, z kokosów czy kupić gotową kryjówkę dostępną w każdym sklepie.

Oświetlenie:
Zdecydowana większość gatunków nie potrzebuje oświetlenia.  Pozostałe gatunki wymagają oświetlania w trybie 12 godzinnym  oraz 5% UVB.