Rozmnażanie

Skorupiaki rozmnażanie. 

Zdecydowana większość skorupiaków jest rozdzielnopłciowa. Nieliczne są jednak obojnakami.   Skorupiaki są jajorodne. Ich rozwój może być zarówno prosty jak i złożony.  W przypadku rozwoju złożonego występuje postać larwalna – u form niższych pływik, u form wyższych – żywik.  W rozwoju prostym najpierw pojawia się jajo, następnie larwa a na końcu postać dorosła.