Ogólne informacje

U skorupiaków bardzo wyraźny jest podział ciała na głowotułów oraz odwłok. Istniejące gatunki są mocno zróżnicowane zarówno pod kątem budowy jak i wielkości. Największym skorupiakiem jest krab japoński.  Na głowie u stawonogów widoczne są zmodyfikowane odnóża w postaci czułek (dwie pary), żuwaczki, szczęki I oraz szczęki drugie.  W tułowiu oraz na odwłoku znajdują się odnóża służące do przemieszczania się, chwytania zdobyczy, ale również i do oddychania.  Odnóża skorupiaków są dwuczęściowe poza wyjątkiem pierwszej części ich czułków.  Zdecydowana większość gatunków posiada ciało, które jest pokryte pancerzem – karapaksem.  U skorupiaków wyróżnia się również zginacze oraz prostowniki w układzie mięśniowym.  Mniejsze gatunki oddychają za pomocą całej powierzchni ich ciała, większe natomiast za pomocą skrzeli lub płuc odwłokowych.   Większość  gatunków jest wodnych i wolno żyjących, nieliczne są gatunku lądowe, jednak one na ogół składają jaja w morzu.