Odżywianie

Odżywianie skorupiaków.

Skorupiaki żywią się przede wszystkim glonami oraz szczątkami roślin oraz zwierząt.  Niekiedy zjadają także larwy owadów lub drobne skorupiaki.  Żywienie odbywa się poprzez odfiltrowanie drobnych cząstek pokarmowych (np plankton) z wody.  Wśród skorupiaków można wyróżnić mięsożerców, roślinożerców jak i wszystkożerców.  Z uwagi na sposób pobierania pokarmów skorupiaki dzielą się na drapieżniki, filtratory, pasożyty oraz saprofagi.  W przypadku niektórych skorupiaków występują żołądki żujące, które zaopatrzone są w listewki oraz zęby chitynowe.  Dodatkowo  pokarm trafia do żołądka cedzącego, który pełni rolę filtra. Dzięki takiemu elementowi do przewodu pokarmowego trafia jedynie pokarm roztarty.