Terrarium

Terrarium:

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest terrarium szklane, gdyż skorpiony potrafią wydostać się z innych pojemników.  Rozmiar konkretnego terrarium uzależniony jest od wielkości poszczególnych gatunków. Dla najmniejszych skorpionów minimalne terrarium powinno mieć wymiary 15×20 centymetrów. Wyposażenie terrarium powinno być dopasowane do konkretnego gatunku skorpiona. W przypadku gatunków leśnych konieczne jest umieszczenie otworu wentylacyjnego w jednej ze ścian w celu utrzymywanie właściwej wentylacji.  Wysokość terrarium musi być większa niż całkowita długość skorpiona. Dobrym wyposażeniem jest półka skalna lub kawałek kory jednak dodatki w terrarium muszą być właściwie zamontowane aby nie stanowiły jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla skorpiona. Absolutnie nie wolno umieszczać w terrarium żadnych elementów z ostrymi krawędziami.  Podłoże nie powinno zawierać ziemi ogrodowej, gdyż jej skład jest szkodliwy dla skorpionów. W przypadku takiego terrarium poleca się używanie roślin sztucznych. Dla hodowli skorpionów zamieszkujących dno lasów tropikalnych używa się w terrarium podłoża z odkwaszonego torfu lub torfu z piaskiem.  Skorpionowi należy zapewnić również kryjówki, najlepiej z łupin orzecha kokosowego lub kawałków kory. Warto umieścić również kawałki kory na ścianach terrarium. Skorpiony te trzymane są w stosunkowo dużej wilgotności dzięki czemu  w terrarium można umieścić żywe rośliny. Jednocześnie należy dobrać rośliny, które nie wymagają dużej ilości oświetlenia. Należy w terrarium ułożyć także pojemnik z wodą, ale należy wsadzić do niego kawałek kory, by zapobiec utopieniu się skorpiona jeśli wpadnie do wody.  Skorpiony pustynne najlepiej trzymać w terrarium z podłożem z piasku. Niezbędne jest zapewnienie wilgoci w jednym z rogów terrarium. Skorpion musi także mieć w swoim terrarium pojemnik z wodą służący mu do picia. Gatunkom pustynnym należy zapewnić sporo kryjówek. Absolutnie w przypadku tych gatunków nie wolno umieszczać żywych roślin w terrarium.

Oświetlenie:
Oświetlenie uzależnione jest gatunku, jednak przeważnie oświetlenie w ciągu dnia to włączanie żarówki grzewczej lub maty grzewczej (dobrym rozwiązaniem jest również terrarium oświetlone światłem naturalnym – lecz nie bezpośrednio na słońcu). Okres grzewczy to cykl 12 godzinny. W nocy można stosować nocną żarówkę (czerwoną).