Ogólne informacje

Skorpiony należą do rodziny pajęczaków, przeważnie występują w wielkości od 12 do 180mm. Ich miejsca występowania są mocno zróżnicowane – spotykane są w lasach deszczowych, wysokogórskich terenach czy na terenach pustynnych.  Elementem wyróżniającym skorpiony jest kolec jadowy znajdujący się na ostatnim segmencie ich odwłoku. Skorpiony mają także ciekawe umiejętności – hibernacji oraz estywacji. Są one zdolne do przeżycia znacznego promieniowania (nawet dawki śmiertelnej dla człowieka).  Doskonale radzą sobie w ciemnościach, potrafią to dzięki szczecinkom na ich kleszczach, które rejestrują drgania powietrza.  Uznaje się, że ten gatunek zwierząt żył już ponad 400 mln lat temu i był jednym z pionierów życia na lądzie. Budowa ciała skorpiona wyróżnia dwie części – głowotułów oraz odwłok.  Głowotułów składa się z szczękoczułek, które są zakończone szczypcami. Nogogłaszczki natomiast są duże i zakończone ostrymi kleszczami.  Na stronie grzbietowej występuje do sześciu par oczu. W ciągu dnia oczy chronione są przez barwnik. Przedodwłok budujący odwłok zawiera 7 segmentów. Na pierwszym widoczne są wieczka płciowe skrywające ujścia otworów płciowych. Skorpiony posiadają 4 pary odnóży krocznych, które są zakończone pazurami. Zaodwłok natomiast zbudowany z 5 segmentów zawiera kolec jadowy.