Odżywianie

Najczęstszymi elementami pożywienia skorpionów są świerszcze, wije, larwy mącznika młynarka, osy, skorki. Jednak warto wspomnieć, iż skorpiony mają bardzo wolny metabolizm, szczególnie osobniki żyjące na terenach pustynnych. Po przyjęciu posiłku skorpion jest w stanie funkcjonować bez posiłku nawet do roku czasu. Gatunki pustynne wytrzymują bez pożywienia oraz dostępu do wody przez okres 9 miesięcy.   Skorpiony wyszukują ofiarę poprzez odbieranie drgań. Po zlokalizowaniu ofiary zaczynają podkradanie się i w odpowiednim momencie następuje wypad połączony z chwytem szczypcami. W chwili kiedy ofiara skropiona próbuje się uwolnić zaczyna on zaginać swój odwłok i kłuje swoim kolcem ofiarę. Następuje wtedy wprowadzenie jadu do ciała.  By skorpion mógł się pożywić musi on rozdrobnić swoją ofiarę – czyni to za pomocą aparatu gębowego. Kolejnym etapem jest przesuwaniem tkanek miękkich oraz płynów ustrojowych w kierunku żołądka.