Terrarium

Do płazów jakie można hodować w terrarium zalicza się m.in. żaby, salamandry oraz traszki.  Dla zobrazowaniu wybrano trzy przykłady dla których dokładnie zanalizowano warunki terrarystyczne.

Pierwszych z nich jest aksolotl dla którego terrarium winno mieć długość minimum 80 cm z cienką warstwą piasku rzecznego.  Dodatkowo w terrarium musza znaleźć się rośliny jak np. moczarka.  Temperatura powinna wynosić 18°C, w zimie minimalna 10°C, maksymalna  w lecie 25°C.

Dla żabki złotej należy przygotować terrarium dżunglowe posiadające wymiary minimum 50×40×40 cm.   Na dnie takiego terrarium powinny znaleźć się płytki torfowe z liśćmi dębu.  Dla tego rodzaju płaza należy przygotować wiele kryjówek, a także odpowiednio stworzoną część wodną.  Najczęściej w terrarium jako rośliny wykorzystuje się figowiec pnący oraz scindapsus złoty.  Temperatura powinna wynosić 24 °C.  Temperatura wody winna wynosić 22°C. Niekiedy w zimie stosuje się temperaturę niższą.  Stopień wilgotności w dzień to 80-90%, w nocy natomiast prawie 100%.

Ostatnim przykładem płaza jest chwytnica plamobrzucha. Podobnie jak w przypadku żabki również dla chwytnicy opracowuje się terrarium dżunglowe. Wymiary terrarium dla tego płaza powinno posiadać wymiary minimalne: 60×40×80 cm z wydzieloną częścią wodną.  Dla chwytnicy należy umieścić w terrarium również dużo roślin o dużych liściach. Optymalna temperatura w dzień to 24-28°C.  Na noc temperatura powinna być obniżana do temperatury pokojowej. Wilgotność w dzień 60-80%, w nocy natomiast 100%.