Ogólne informacje

Pająki  (Araneae) – jest to najliczniejszy rząd pajęczaków, do którego należy ponad 40 tysięcy gatunków opisanych, a prawdopodobnie stanowi to tylko 20-30 procent całej populacji tych zwierząt na Naszej planecie. Pająki to zwierzęta typowo lądowe, oddychające płucotchawkami lub tchawkami. Są stosunkowo niewielkich gabarytów, osiągając długość  od 1 mm do 30cm. W przypadku wielu gatunków samice osiągają większe rozmiary niż samce.

Pająki to zwierzęta dosyć agresywne, , które w sytuacji niepewności podnoszą przednie odnóża demonstrując swoje kły jadowe.  Wszystkie pająki są jadowite, ale tyko około trzy procent gatunków posiada substancje hemolityczne czy neurotoksyczne, które mogą zaszkodzić człowiekowi. Najbardziej jadowite osobniki zamieszkują tereny Indii oraz Sri Lanki. Biorąc pod uwagę  sposób polowania wyróżnia się pająki: sieciowe, czatujące, skaczące oraz biegające.

Ciało pająków podzielone jest na dwie części: głowotułów i odwłok. Charakterystyczną cechą tych zwierząt są kądziołki przędne, znajdujące się na końcu odwłoka. Złożone są z kilkuset do kilkunastu tysięcy ujść gruczołów przędnych, produkujących substancję ciekłą, która po kontakcie z powietrzem zastyga tworząc nić pajęczą. Tworzone nici mają różny skład i przeznaczenie. Niektóre służą do budowy sieci łownych lub nici asekuracyjnych (babie lato), a inne do tworzenia warstw ochronnych, zwanych kokonami.

W Polsce występuje około 720 gatunków, ale żaden z nich nie jest groźny dla człowieka, a ich ukąszenie może spowodować jedynie zaczerwienienia lub obrzęk.