Ogólne informacje

Owady, insekty (Insecta) – to największa pod względem liczebności gatunków gromada państwa zwierzęcego. Liczba opisanych gatunków owadów stanowi około 75% wszystkich gatunków zwierząt opisanych do tej pory. Ich liczba w tym momencie oscyluje na poziomie 800 tysięcy, a każdego roku staje się coraz większa, głównie za sprawą badań prowadzonych w rejonach tropikalnych. Można spotkać się z twierdzeniem, że ich faktyczna liczba tak naprawdę jest znacznie większa i może przekraczać kilkanaście milionów.

Ciało owadów składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Narządy zmysłów, takie jak oczy, przyoczka i czułki, jak również narządy gębowe znajdują się na głowie owadów. Jeden z najbardziej skomplikowanych narządów tych zwierząt są oczy. Każde z nich jest zbudowane z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy oczek, czyli pojedynczych aparatów optycznych, które odbierają bodźce świetlne z otoczenia. Pomimo, że ostrość widzenia owadów jest zdecydowanie gorsza niż u ludzi, to zdolność postrzegania zmian położenia przedmiotów (ruchu) jest wielokrotnie lepsza.
Jeżeli chodzi o narządy gębowe to są one zróżnicowane i od ich budowy jest zależny sposób odżywiania. Można wyodrębnić trzy podstawowe typy narządów gębowych u owadów: gryzący, ssąco-liżący oraz kłująco-ssący. W zasadzie już po samych nazwach można rozpoznać charakter ich funkcji.

Tułów owadów zbudowany jest z trzech części, którymi są: przedtułowie, śródtułowie oraz zatułowie. Od każdej z części odchodzi para odnóży, a od drugiej i trzeciej dodatkowo po parze skrzydeł – dotyczy to tylko owadów uskrzydlonych. Oczywiście są to ogólne informację odnoszące się do większości osobników, ale ze względu na bardzo dużą liczebność, poszczególne gatunki mogą się od siebie znacznie różnić.
Ciało owadów pokryte jest kutikularnym pancerzem, a jego najważniejszym składnikiem jest chityna. Stawowe połączenie poszczególnych części odnóży i segmentów odwłoka umożliwia poruszanie się.

Owady posiadają niezwykłą zdolność adaptacji w różnorodnych i zmieniających się warunków otaczającego ich środowiska, przez co rozwinęła się tak duża ilość różnych gatunków, obejmująca prawie każdy możliwy biotop.