Rozmnażanie

Mięczaki rozmnażają się płciowo. Są rozdzielnopłciowe (niektóre gatunki ślimaków oraz wszystkie głowonogi) oraz obojnacze (zdecydowana większość ślimaków oraz małże).  Zapłodnienie odbywa się w sposób zewnętrzny – w przypadku form morskich – oraz w sposób zewnętrzny u gatunków żyjących na lądzie.  Rozwój odbywa się w sposób prosty u głowonogów praz ślimaków płucodysznych oraz złożony u wszystkich małż i niektórych gatunków wspomnianych ślimaków.  Istnieje wtedy wolno pływająca larwa zwana trochoforą, która następnie zmienia się w dorosłego mięczaka lub w drugie stadium larwalne zwane żeglarką.