Takydromus smaragdinus

Takydromus Smaragdinus

Występowanie:  TAKYDROMUS  SMARAGDINUS
Takydromus smaragdinus zamieszkuje tereny Azji (przede wszystkim Japonia).

Wygląd:  
Grzbiet tej jaszczurki oraz boki u samic są ubarwione na zielono. Boki jaszczurki są mocno oddzielone od części brzusznej wyraźną białą linią.  Jedynie u samców występują czerwone dodatki z boku ciała, na ogonie natomiast samiec ma dodatkowe akcenty w kolorze czerwono zielonym. Stan zdrowia oraz aktywność mają duży wpływ na Takydromus smaragdinus – pozwalają one m.in. na zmianę ubarwienia. Najjaśniejsze kolory mają w ciągu dnia. W czasie snu lub w momencie odczuwania niebezpieczeństwa stają się dużo ciemniejsze.

Terrarium:
Należy w hodowli zapewnić optymalne warunki. Dla parki Takydromus smaragdinus odpowiednią wielkością terrarium będzie pojemność około 40 litrów. Temperatura w ciągu dnia powinna oscylować między 24 a 29 stopni Celsjusza, na wyspie ciepła około 32-34 stopni. Nocą temperatura powinna być odpowiednio niższa i wynosić 18-20 stopni. Wilgotność powinna znajdować się na poziomie 70-75%. W przypadku tego gatunku jaszczurki można w terrarium umieścić zarówno żywe jak i sztuczne rośliny.


Pożywienie:
Najważniejszymi elementami pożywienia są owady karmowe – świerszcze, drewnojady, mączniaki. W hodowli należy podawać jaszczurce preparaty witaminowe.