Choroby

Jedną z najczęściej występujących chorób wśród jaszczurek jest salmonelloza. Pojawienie się takiej choroby może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Do najbardziej charakterystycznych objawów tej choroby należą:

• pojawienie się biegunki,
• brak apetytu u zwierzęcia,
• zapalenie stawów objawiające się poprzez występowanie obrzęków.

Zakażenie salmonellozą następuje w drodze pokarmowej.
Do wyleczenie niezbędne jest zastosowanie antybiotykoterapii oraz codzienne podawanie dodatkowych witamin czy elektrolitów. Dodatkowo niekiedy stosuje się kwarantannę.

Inną chorobą jaszczurek jest gruźlica – pojawiająca się na skutek zakażenia doustnego. Zazwyczaj od momentu zarażenia pierwsze objawy ukazują się po upływie trzech – czterech miesięcy. Choroba ta jest jedną z najtrudniejszych do rozpoznania wśród jaszczurek. Chorym jaszczurkom niezbędnie należy zapewniać kwarantannę i prowadzić hodowlę w sposób niezwykle higieniczny aby ograniczyć możliwość występowania choroby.

Do równie poważnych chorób powinno zaliczyć się również osteodystrofię pokarmowa. Choroba pojawia się przede wszystkim u jaszczurek tzw. dziennych na skutek braku witaminy D lub niedoboru wapnia. U młodych jaszczurek niejednokrotnie wykrywa się krzywicę. Obejmuje ona przede wszystkim deformowanie się kości, głównie w łapach oraz w ogonie. Choroba pojawia się gównie w niewoli ze względu na brak lub znaczne ograniczenie promieniowania UV.