Satelitarne śledzenie ujawni wędrówki żółwi morskich

1Biolodzy morscy znaleźli sposób przymocowania satelitarnego śledzenia znaczników do nowo narodzonych żółwi. Pomaga to  odkryć życie żółwi  w pierwszych, krytycznych miesiącach po wykluciu i  opuszczeniu plaży.

„Żółwie mogą być satelitarnie śledzone w celu uzyskania cennych informacji o ich życiu we wczesnych latach.”

                          Jim Abernethy

Wiedząc jaka jest lokalizacja żółwi morskich zagrożonych wyginięciem można podjąć odpowiednie działania dotyczące  obszarów ich przebywania,  poznawać niebezpieczeństwa oraz długość i czas ich „podróży” z gniazda.

Specjalne nadajniki stosowane u młodych żółwi są odporne na korozyjne środowisko morskie oraz uwzględniają wzrost żółwika. Waga młodych żółwi w ciągu paru miesięcy wzrasta od 20 do 300 gramów a długość zmienia się od 12 do 18 centymetrów. Nadajniki te muszą być odpowiednio małe, aby nie wpływały na ograniczanie ruchu żółwia.

Podczas pracy  Jeanette Wyneken, biolog z Florida Atlantic University w Boca Raton stwierdzono, iż nadajniki wykorzystywane do badań ptaków – zasilane przez dwa małe panele słoneczne są na tyle lekkie i małe aby wykorzystywać je w badaniach  żółwi. Powłoka takiego nadajnika pokryta jest żywicą epoksydową, która chroni go od zanieczyszczeń  wody morskiej.

Jedyny problem dotyczy mocowania nadajnika do żółwia. By w odpowiednim stopniu ukazać aspekt gniazdowania żółwi oraz ich wychodzenia  z gniazda nadajniki muszą być przy żółwiach minimum dwa miesiące. Przeprowadzone badania dotyczące sposobu mocowania na silikonie lub kleju epoksydowym dają trwałość maksymalnie na dwa tygodnie.

Zainteresowanie wzbudził manicure Wyneken’s dzięki któremu określono, iż skorupy żółwia i paznokcie są zbudowane z keratyny. Nadajniki „montowane” są na warstwie podkładu akrylowego do skorupy żółwia – mocowanie jest trwałe przez ponad 60 dni bez wpływu na powłokę żółwia. Odkrycie to zostało przedstawione na 31 Sympozjum na temat biologii i ochrony żółwi morskich w San Diego.

Mansfield i Wyneken przygotowały oznaczenia żółwia, które wykluły się z jaj zebranych na plaży. Oznaczone żółwie zostały zatrzymane jeszcze przez kilka dni aby zminimalizować ryzyko ataku ze strony drapieżników. Nadajniki do nich przyczepione przesyłają dane odnośnie lokalizacji i temperatury przez 10 godzin, a następnie wyłączają się na 48 godzin by się naładować.

Do tej pory Mansfield i Wyneken wypuściły 17 oznaczonych żółwi gatunku Caretta Caretta. Gatunek ten spędza część jego wczesnego życia pływając w  prądach  Gulf Stream i Północnoatlantyckiej Gyre.

Nadajniki te to bezpieczny i niezawodny sposób do  śledzenia małych żółwi morskich.

  Żródło: http://www.nature.com